Historien om Bogense Antenneforening

I begyndelses af 1970, blev der på privat basis, af en gruppe borgere i Bogense, undersøgt muligheder for at etablere en Antenneforening i Bogense by.

Den 11. august 1970 blev der holdt et orienteringsmøde på Bogense Hotel, efter indbydelses fra arbejdsudvalget for Antenneanlæg i Bogense by. Ca. 35 interesseret var mødt op, der blev orienteret om gruppens arbejde, hvorefter de udarbejdede vedtægter blev gennemgået for forsamlingen og et flertal vedtog herefter disse.

Der afholdtes herefter stiftende generalforsamling i Bogense Antenneforening, og den første bestyrelse blev valgt, som bestod af følgende personer:

Formand: Børge Duelund

Kasserer: Preben Sandberg

5 bestyrelsesmedlemmer: John Marcussen, T. Rasmussen, J. Balthersen, Kaj Iversen,
Reidar Sømme

Revisorer: Kurt Madsen, Poul Rasmussen

Antennemasten blev rejst den 21. september 1971. I slutningen af året 1971 kunne Bogense Antenneforening levere fire programmer til de tilsluttede abonnenter, som på daværende tidspunkt var oppe på 53 boliger.

Bogense Antenneforening har gennem årene udvidet sit dækningsområde, I 1979-80 blev der etableret antenneanlæg i indre by endvidere blev der etableret antenneanlæg i de forskellige udstykninger i takt med, at de blev byggemodnet. På nuværende tidspunkt (ultimo 2014) er ca. 1980 boliger tilsluttet.

I 2000 blev anlægget udbygget i samarbejde med Stofa A/S så der også kunne overføres bredbånd. De første bredbåndsforbindelser blev tilsluttet i januar 2001.

Frem til 1987 modtog Bogense Antenneforening signalerne via antenner i den 48 m høje mast på Egevej. Disse signaler var af vekslende kvalitet. I 1987 blev lovgivningen ændret således, at det nu blev tilladt at hente TV signaler ned fra kommunikations satellit og de første satellitkanaler blev lagt på anlægget. Fordelingen rundt i byen var dog stadig analog.

I 2006 kom de første digitale kanaler, disse var dog kodede og krævede at man havde en boks og programkort fra TDC. Der gik dog kun få år inden der også var ukodede digitale kanaler på anlægget.

I Juni 2006 giver Bogense Antenneforening sine medlemmer mulighed for, at se HDTV med HD Selector. HDTV var det skarpeste og mest detaljerige tv-billede der kunne overføres på antenneanlæg. I dag findes der TV apparater der kan vise såkaldt Ultra HD (UHD eller K4) dette system har en opløsning der er 4 gang så stor som almindelig HD. UHD kan pt. ikke overføres på antenneanlæg da det fylder for meget. Der sker derfor en opskallering fra almindelig HD til UHD.

Januar 2015 blev der lukket for de analoge kanaler således, at der kun sendes digital.

Programmerne er opdelt i tre pakker så medlemmerne kan vælge pakke 1, 2 og 3. Pakke 1 indeholder 32 kanaler, heraf er 3 deo dubleret, så de findes med og uden synstolkning. Pakke 2 har yderligere 12 kanaler dvs. i alt 44 kanaler og pakke 3 har igen yderligere 20 kanaler eller i alt 64 kanaler.