Onsdag den 25. april 2018 kl.19:30 på Bogense Hotel. DAGSORDEN: a. Valg af dirigent. b. Beretning fra bestyrelsen c. Aflæggelse af regnskab. d. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer: Fastsættelse af kontingent mv. for 2018: Foreslås fastsat således: Pakke 1 kr. 2.100,- Pakke 2 kr. 4.680,- Pakke 3 kr. 6.780,- e. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg…

Læs mere