Onsdag den 25. april 2018 kl.19:30
på Bogense Hotel.
DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent.
b. Beretning fra bestyrelsen
c. Aflæggelse af regnskab.
d. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer:
Fastsættelse af kontingent mv. for 2018:
Foreslås fastsat således:
Pakke 1 kr. 2.100,-
Pakke 2 kr. 4.680,-
Pakke 3 kr. 6.780,-
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Børge
Kiilsholm, Aksel Nielsen og Allan Nielsen.
f. Valg af suppleanter, på valg er John Meilstrup og
Knud Erik Petterson .
g. Valg af to revisorer, på valg er Poul Rasmussen
og John Marcussen.
h. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

En repræsentant fra Stofa vil være til stede, der vil derfor blive mulighed for at stille spørgsmål til Stofa efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen